Bọ Que

Ngu người chơi thử ironman 70.3

Ngày 12/3/2016, một nhóm ngu có tiếng của LDR chơi thử 3 môn phối hợp với bơi 2km trong bể Tăng Bạt Hổ, tính giờ, đạp hơn 90km hai vòng lên ga T2 Nội Bài và chạy hồ Tây. Đây là cảm nhận của Trịnh Thiên Hương về lũ ngu này. Tròn một tuần phải
Read More