Review

Ultra trail - Sự sung sướng của 60km “đau khổ”

Những lời chúc… Tuy người viết bài không hiểu biết nhiều lắm, nhưng thôi cứ tự xem như một cuộc chạy đua bằng chân có hai loại: lấy giải và “lấy đau khổ”. Giải thì khó kiếm lắm vì chỉ có 3 suất cho mỗi hạng mục, nhưng sự đau khổ thì đầy ra đấy
Read More