Sự kiện

Chuẩn bị cho chuyến chơi ngu ở Đà Lạt VVC 2016

Đà Lạt VVC (Vietnam Victory Challenge) 2016 là giải chạy trail 50km ở Đà Lạt. Chạy ở Đà Lạt có lẽ là một trải nghiệm không tệ. Thời tiết thay đổi chóng mặt, lúc 5h30 sáng, thời điểm xuất phát, nhiệt độ khoảng 13 độ núi, khoảng 9h sáng thì đã lên đến 20 độ
Read More