Tập luyện

Tại sao MK Challenge 2 lại đông khách vậy?

MK Challenge 2 – Road to Halong Để chuẩn bị cho giải Halong Bay Marathon (Halong Bay Heritage Marathon), Ban giám sát MK challenge đã tổ chức hệ thống theo dõi và đánh giá kết quả challenge rất… ngon lành. Hoàn toàn không phải chơi ngu, chỉ là một challenge nhằm đạt mục tiêu tập
Read More

3 môn với người hay chạy, ngu nhất là đạp?

Mới tập bơi khoảng 1 tháng đổ lại đây, nhưng với tôi (bọ que), đạp nặng nề quá. Vẫn tự tin với việc chạy ngon thì đạp cũng ngon, nhưng quả thật đạp 90k với avg 24 thôi đã là quá tải. Trong khi đó, một ironman thực thụ phải quất trên 30 mới có
Read More