thử thách 12h

Quất 81 km thật sự thốn

Thử thách 12h Chạy liên tục 12h là một thử thách “xoàng” của LDR – Hội những người thích chạy đường dài (tên nghe ngu nhưng đừng khinh). Đơn giản, vác mặt đến, chạy từ 7h sáng đến 7h tối trong công viên Yên Sở, xem ai được nhiều km nhất thì… lãnh cúp ra
Read More